Thẻ: chấm dứt thai

Chấm dứt thai

Chấm dứt thai kỳ là việc làm không mong muốn của bất cứ người mẹ nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chấm dứt thai là bắt buộc. Chấm dứt thai chỉ được thực hiện khi thai phụ hoàn toàn tự nguyện và ý thức được quyết định của mình.

Xem Thêm


Bác sĩ đang yêu cầu được chát với bạn !

phone-calling