Thẻ: Các giai đoạn phát triển của bệnh lậu

Các giai đoạn phát triển của bệnh lậu

Nhắc đến bệnh lậu, nhiều người chỉ biết đây là một bệnh xã hội nguy hiểm, có khả năng tấn công vào hệ thống miễn dịch và sinh sản của người bệnh. Tuy nhiên, ít người hiểu được các giai đoạn phát triển của bệnh lậu để có hướng can thiệp thích hợp khi cần…

Xem Thêm


Bác sĩ đang yêu cầu được chát với bạn !

phone-calling