Thẻ: đứt dây chằng dương vật do đâu

Đứt dây chằng cậu nhỏ

So với các cơ quan khác, dương vật là bộ phận ít bị chấn thương nhất. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận nhạy cảm, bất cứ tổn thương nào dù nhỏ nhát cũng gây nhiều tổn hại nặng nề.

Xem Thêm


Bác sĩ đang yêu cầu được chát với bạn !

phone-calling